Opin námsbraut-afrekssvið

Opin námsbraut íþróttaafreksssvið til stúdentsprófs - mín braut

  • Á opinni braut er lykiláhersla lögð á að nemandinn hanni það nám sem hentar hans markmiðum og skapi þannig sína eigin braut sem uppfyllir öll skilyrði 3. þreps stúdentsbrautar.
  • Einnig er lykiláhersla á íþróttaiðkun nemandans.
  • Nám á opinni braut veitir góða kunnáttu í þeim fögum sem nemandinn velur og undirbýr hann undir það framhaldsnám sem hann stefnir á, um leið og hún styður nemandann í ástundun afreksíþrótta.

Kjarni 125einingar
Íslenska
2HU05
2BM05
3BF05
3BX05

Nemandi velur 2 af 4 áföngum3BS05 3RR05
í íslensku á 3ja þrepi

Stærðfræði

Raunvísinda og viðskipta stærðfr.
2AF05
2TL05Félagsvísindastærðfræði
2HG05

Nemandi velur 1 áf. í bundið val í ensku, annað fer í frjálst val
Enska
2HF05
2SO05
3FA05 3TV05 3MA05
3BK05
3ÞE05
3KM05 4MS05
Danska 2FD05Hámark 1GH02 1SM02 1HV02 1SÁ02
Afreksíþróttir
1GL02
1ÞH02
1SÆ02 1TH02
2UA02
2HÁ03Íþróttafræði 2NÞ05
2SM05Íþróttameiðsl 1MM02Skyndihjálp 2EÁ01
3.erl. tungumál 1EL05 1DA05
1ME05

Umhverfisfræði
3AU05Námslok (Vibs) 
1LO01


Samfélagsgreinar
FÉLA1IH05
STJÓ2SS05
Ath. FÉLA1IH05 er undanfari fyrir stjórnmálafræði

(10 einingar) FÉLA2AB05

FJÖL2FM05

KYNJ2KJ05
Nemandi velur 10 einingar í samfélagsgreinum / sögu

SAGA2FT05

SAGA2NT05

SAGA2TÖ05
SAGA3SE05
Ath. 5 ein. í sögu á 2. þrepi er undanfari fyrir SAGA3SE05


Náttúrufræðigreinar EÐL1KE05
EFNA1EU05 JARÐ1AJ05
LÍFF1LA05
Nemandi velur 2 af 4 áföngum


Frjálst val 75 ein. Nemandi velur 75 einingar til viðbótar

Hann hefur til hliðsjónar:

a) inntökuviðmið háskóla í því fagi sem hann stefnir á

b) einingaviðmið á hæfniþrepum stúdentsbrauta:

* Að lágmarki samtals 45 einingar á 3. hæfniþrepi

* Að lágmarki samtals 70 einingar á 2. hæfniþrepi 

m
m

Lokamarkmið opinnar námsbrautar

eru að nemandi:
  • hafi öðlast góða almenna þekkingu á þeim sviðum sem hann velur að sérhæfa sig í.
  • sé fær um að beita skipulögðum vinnubrögðum í greinum sem hann sérhæfir sig í.
  • sé vel undirbúinn fyrir frekara nám á háskólastigi í fögum sem tengjast hans sérsviði. 
  • hafi bætt árangur sinn í þeirri íþrótt sem hann leggur stund á. 

Brautarblöð til útprentunar

Excel- snið

PDF - snið