Raunvísindabraut - afrekssvið

Raunvísindabraut - íþróttaafrekssvið til stúdentsprófs

  • Á raunvísindabraut er lykiláhersla á nám í stærðfræði, raunvísindum, náttúrufræði og tæknigreinum, þannig að nemendur hafi góða undirstöðuþekkingu í þeim. Markmið með náminu er að efla náttúru- og stærðfræðilæsi.
  • Einnig er lykiláhersla á íþróttaiðkun nemandans.
  • Brautin veitir góðan undirbúning undir framhaldsnám í verkfræði, náttúru- og heilbrigðisvísindum og námsframboð tekur mið af aðgangsviðmiðum háskóla, um leið og hún styður nemandann í ástundun afreksíþrótta.Click here and start typing

 

 

 

Kjarni (grænn og gulur) 160 einingar

Bundið val (rautt) 30 einingar 

 

Íslenska

2HU05

2BM05

3BF05

3BX05

 3BS05

 3RR05

Val um 2 af 4 á 3. þrepi

 

 

Stærðfræði

2AF05

3HV05

3MD05

3HD05

3RÚ05

3SS05

3HT05

4SH05

 

 

 

2TL05

 

 

 

3ÁT05

 

 

Enska

2HF05

2SO05

3FA05

3TV05

3MA05

3BK05

 

 

Danska

2FD05

 

 

Hámark

 1GH02

1SM02

1HV02

1SÁ02

 

 

Afreksíþróttir

1GL02

1ÞH02

1SÆ02

1TH02

2UA02

2HÁ03

 

 

Íþróttafræði

2NÞ05

2SM05

 

 

 

 

Íþróttameiðsl

1MM02

 

 

 

 

 

Skyndihjálp

2EÁ01

 

 

 

3. erl tungum.

1EL05

1DA05

1MS05

 

Samfélagsgreinar

FÉLA1IH05

STJÓ2SS05

*Ath. FÉLA1IH05 er undanfari fyrir stjórnmálafræði

 

 

(10 einingar)

FÉLA2AB05

 

 

 

 

 

 

FJÖL2FM05

Nemandi velur 10 einingar í samfélagsgreinum / sögu

 

 

KYNJ2KJ05

 

 

 

 

 

 

SAGA2FT05

 

 

 

 

 

 

SAGA2NT05

SAGA3SE05

Ath. 5 ein. í sögu á 2. þrepi er undanfari fyrir SAGA3SE05

 

 

 

 

SAGA2TÖ05

 

 

 

 

 

Umhverfisfræði

3AU05

 

 

 

Námslok/viðburðastj.

1LO01

 

 

 

Eðlisfræði

2HK05

 

3NE05

3RS05

4SK05

4KH05

 

 

Efnafræði

2AM05

2VV05

3GH05

3LL05

3RS05

 

 

Jarðfræði

2ÚÖ05

2IÖ05

3VH05

3JS05

 

 

Líffræði

2LE05

2LK05

2ÍS05

3EF05

3LE05

3VL05

 

 

Forritun

2FC05

2FF05

2GA05

3FV05

 

 

Stjörnufræði

 

 

2SV05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frjálst val 10 einingar

 

 

 

 

XX5

XX5

 


Lokamarkmið raunvísindabrautar - íþróttaafrekssviðs

eru að nemandi:
  • hafi góða almenna þekkingu á sviði stærðfræði, náttúru- og  raunvísinda og sértæka þekkingu á afmörkuðum sviðum þessara greina.
  • sé fær um að beita vísindalegri hugsun og aðferðum við greiningu viðfangsefna, öflun upplýsinga, mælingar, mat, úrvinnslu og túlkun.
  • hafi öðlast skilning á umhverfi sínu, lært að njóta þess, virða það og nýta á skynsamlegan hátt.
  • séu vel undirbúnir fyrir frekara nám í náttúru- og raunvísindum, tæknigreinum, búvísindum og heilbrigðisvísindum á háskólastigi
  • hafi bætt árangur sinn í þeirri íþrótt sem hann leggur stund á.

Brautarblöð til útprentunar

 Excel - snið 

 PDF - snið