Raunvísindabraut -afrekssvið

Raunvísindabraut - íþróttaafrekssvið til stúdentsprófs

  • Á raunvísindabraut er lykiláhersla á nám í stærðfræði, raunvísindum, náttúrufræði og tæknigreinum, þannig að nemendur hafi góða undirstöðuþekkingu í þeim. Markmið með náminu er að efla náttúru- og stærðfræðilæsi.
  • Einnig er lykiláhersla á íþróttaiðkun nemandans.
  • Brautin veitir góðan undirbúning undir framhaldsnám í verkfræði, náttúru- og heilbrigðisvísindum og námsframboð tekur mið af aðgangsviðmiðum háskóla, um leið og hún styður nemandann í ástundun afreksíþrótta.

 


Kjarni 160einingar Bundið val, lágmark 30 einingar (6 áfangar)
Íslenska
2HU05
2BM05
3BF05
3BX05
Nemandi velur 2 af 4 áföngum3BS05
3RR05
á 3ja þrepi í kjarna
Stærðfræði 2AF05
3HV05
3MD05
3HD05

3RÚ05
3SS05
3HT05
4SH05

2TL053ÁT05Nemandi velur 1 áf. í bundið val í ensku, annað fer í frjálst val
Enska 2HF05
2SO05
3FA05

3TV05
3MA05
3BK05 3ÞE05
3KM05


 
Danska 2FD05
Hámark 1GH02 1SM02 1HV02 1SÁ02

3.erl. tungumál 1EL05 1DA05
1ME05


Afreksíþróttir 1GL02
1ÞH02
1SÆ02
1TH02 2UA02 2HÁ03Íþróttafræði 2NÞ05
2SM05
Íþróttameiðsl 1MM02

Skyndihjálp 2EÁ01
Samfélagsgreinar FÉLA1IH05
STJÓ2SS05
Ath. FÉLA1IH05 er undanfari fyrir stjórnmálafræði
(10 einingar) FÉLA2AB05


FJÖL2FM05


KYNJ2KJ05
Nemandi velur 10 einingar í samfélagsgreinum / söguSAGA2FT05


SAGA2NT05


SAGA2TÖ05
SAGA3SE05 Ath. 5 ein. í sögu á 2. þrepi er undanfari fyrir SAGA3SE05.Umhverfisfræði 3AU05

Námslok 1LO01
Eðlisfræði 2HK05
3KR05 3RS05 4SK05

Efnafræði 2AM05 2VV053GH05 3LL05 3RS05

Jarðfræði 2ÚÖ05
2IÖ05 3VH05 3JS05 3HA05
Líffræði 2LE05
2LK05 2ÍS05 3EF05 3LE05 3VL05
Forritun 1FP05
2FP05 3FV05


Stjörnufræði
2SV05


Frjálst val 10 ein. XXX05 XXX05


 Nemandur velja áfanga í bundið val, miðað við aðgangsviðmið háskóla 
 

Lokamarkmið raunvísindabrautar - íþróttaafrekssviðs

eru að nemandi:
  • hafi góða almenna þekkingu á sviði stærðfræði, náttúru- og  raunvísinda og sértæka þekkingu á afmörkuðum sviðum þessara greina.
  • sé fær um að beita vísindalegri hugsun og aðferðum við greiningu viðfangsefna, öflun upplýsinga, mælingar, mat, úrvinnslu og túlkun.
  • hafi öðlast skilning á umhverfi sínu, lært að njóta þess, virða það og nýta á skynsamlegan hátt.
  • séu vel undirbúnir fyrir frekara nám í náttúru- og raunvísindum, tæknigreinum, búvísindum og heilbrigðisvísindum á háskólastigi
  • hafi bætt árangur sinn í þeirri íþrótt sem hann leggur stund á.

Brautarblöð til útprentunar

 

PDF - snið