Raunvísindabraut -afrekssvið

Raunvísindabraut - íþróttaafrekssvið til stúdentsprófs

  • Á raunvísindabraut er lykiláhersla á nám í stærðfræði, raunvísindum, náttúrufræði og tæknigreinum, þannig að nemendur hafi góða undirstöðuþekkingu í þeim. Markmið með náminu er að efla náttúru- og stærðfræðilæsi.
  • Einnig er lykiláhersla á íþróttaiðkun nemandans.
  • Brautin veitir góðan undirbúning undir framhaldsnám í verkfræði, náttúru- og heilbrigðisvísindum og námsframboð tekur mið af aðgangsviðmiðum háskóla, um leið og hún styður nemandann í ástundun afreksíþrótta.                        Kjarni 160 einingar  Bundið val, lágmark 30 einingar (6 áfangar)   
Íslenska
2HU05 
2BM05
 3BF05
 3BX05
 3BS05
3RR05
Nemandi velur 2 af 4 áföngum
 
                   
Stærðfræði 2AF05
3HV05
 3MD05
 3HD05
 
3RÚ05
 3SS05
3HT05
 4SH05  
  2TL05
        3ÁT05
     
         Nemandi velur 1 áf. í bundið val í ensku, annað fer í frjálst val
 
 Enska  2HF05
2SO05
 3FA05  
3TV05 
3MA05
 3BK05  3ÞE05  3KM05

 4MS05  
Danska  2FD05                   
Hámark  1GH02  1SM02   1HV02  1SÁ02             
3.erl. tungumál  1EL05  1DA05
 1MS05              
Afreksíþróttir 1GL02
1ÞH02
 1SÆ02
 1TH02  2UA02  2HÁ03        
Íþróttafræði  2NÞ05
2SM05
               
Íþróttameiðsl 1MM02
                 
Skyndihjálp 2EÁ01
                 
                     
Samfélagsgreinar  FÉLA1IH05
STJÓ2SS05
*Ath. FÉLA1IH05 er undanfari fyrir stjórnmálafræði
     
   (10 einingar) FÉLA2AB05
                 
  FJÖL2FM05
         
  KYNJ2KJ05
Nemandi velur 10 einingar í samfélagsgreinum / sögu
       
  SAGA2FT05
                 
  SAGA2NT05
 
               
  SAGA2TÖ05
SAGA3SE05
Ath. 5 ein. í sögu á 2. þrepi er undanfari fyrir SAGA3SE05 
   
                     
 Umhverfisfræði 3AU05
       
 
 Námslok 1LO01
                 
                     
 Eðlisfræði 2HK05
         3NE05  3RS05  4SK05  4KH05  
 Efnafræði 2AM05
2VV05
       3GH05  3LL05  3RS05    
 Jarðfræði 2ÚÖ05
         2IÖ05  3VH05  3JS05  3HA05  
 Líffræði 2LE05
         2LK05  2ÍS05  3EF05  3LE05 3VL05 
 Forritun 1FP05

       2FP05  3FV05      
 Stjörnufræði            2SV05        
                     
 Frjálst val 10 ein. XXX05 XXX05                
                     
 Nemandur velja áfanga í bundið val, miðað við aðgangsviðmið háskóla           Lokamarkmið raunvísindabrautar - íþróttaafrekssviðs

eru að nemandi:
  • hafi góða almenna þekkingu á sviði stærðfræði, náttúru- og  raunvísinda og sértæka þekkingu á afmörkuðum sviðum þessara greina.
  • sé fær um að beita vísindalegri hugsun og aðferðum við greiningu viðfangsefna, öflun upplýsinga, mælingar, mat, úrvinnslu og túlkun.
  • hafi öðlast skilning á umhverfi sínu, lært að njóta þess, virða það og nýta á skynsamlegan hátt.
  • séu vel undirbúnir fyrir frekara nám í náttúru- og raunvísindum, tæknigreinum, búvísindum og heilbrigðisvísindum á háskólastigi
  • hafi bætt árangur sinn í þeirri íþrótt sem hann leggur stund á.

Brautarblöð til útprentunar

Excel - snið 

PDF - snið