Raunvísindabraut

Raunvísindabraut til stúdentsprófs

  • Á raunvísindabraut er lykiláhersla á nám í stærðfræði, raunvísindum, náttúrufræði og tæknigreinum, þannig að nemendur hafi góða undirstöðuþekkingu í þeim. Markmið með náminu er að efla náttúru- og stærðfræðilæsi.
  • Brautin veitir góðan undirbúning undir framhaldsnám í verkfræði, náttúru- og heilbrigðisvísindum og námsframboð tekur mið af aðgangsviðmiðum háskóla. 

 


Kjarni 140einingar Bundið val, lágmark 45 einingar (9 áfangar)
Íslenska
2HU05
2BM05
3BF05
3BX05

Nemandi velur 
3BS05 3RR05
2 af 4 áföngum


Stærðfræði 2AF05
3HV05
3MD05
3HD05

3RÚ05
3SS05 3HT05
4SH05

2TL05
3ÁT05Nemandi velur 1 áf. í bundið val í ensku, annað fer í frjálst val
Enska
2HF05
2SO05
3FA05

3TV05
3MA05
3BK05 3ÞE05
3KM05


 
Danska 2FD05Hámark 1GH02 1SM02 1HV02 1SÁ02
Heilsuefling 1AH02
1XX02
1XX02 Val, 2 áfangar úr safni
3.erl. tungumál 1EL05 1DA05
1ME05Samfélagsgreinar FÉLA1IH05
STJÓ2SS05
Ath. FÉLA1IH05 er undanfari fyrir stjórnmálafræði
(10 einingar) FÉLA2AB05

FJÖL2FM05

KYNJ2KJ05
Nemandi velur 10 einingar í samfélagsgreinum / söguSAGA2FT05

SAGA2NT05

SAGA2TÖ05
SAGA3SE05
Ath. 5 ein. í sögu á 2. þrepi er undanfari fyrir SAGA3SE05.


Umhverfisfræði 3AU05
Námslok (VIBS) 1LO01


Eðlisfræði 2HK05
3KR05 3RS05 4SK05
Efnafræði 2AM05
2VV053GH05 3LL05 3RS05
Jarðfræði 2ÚÖ05
2IÖ05 3VH05 3JS05 3HA05
Líffræði 2LE05
2LK05 2ÍS05 3EF05 3LE05 3VL05
Forritun 1FP05
2FP05 3FV05

Stjörnufræði
2SV05
Frjálst val 15 ein. XXX05 XXX05 XXX05Nemendur velja áfanga í bundið val, miðað við aðgangsviðmið háskóla
Nemandi má velja allt að 10 einingar af bundnu vali annarra námsbrauta til stúdentsprófsLokamarkmið raunvísindabrautar

eru að nemandi:
  • hafi góða almenna þekkingu á sviði stærðfræði, náttúru- og  raunvísinda og sértæka þekkingu á afmörkuðum sviðum þessara greina.
  • sé fær um að beita vísindalegri hugsun og aðferðum við greiningu viðfangsefna, öflun upplýsinga, mælingar, mat, úrvinnslu og túlkun.
  • hafi öðlast skilning á umhverfi sínu, lært að njóta þess, virða það og nýta á skynsamlegan hátt.
  • séu vel undirbúnir fyrir frekara nám í náttúru- og raunvísindum, tæknigreinum, búvísindum og heilbrigðisvísindum á háskólastigi

Brautarblöð til útprentuna

PDF - snið