Starfsbraut

Starfsbraut

Starfsbraut er fjögurra ára námsúrræði ætlað nemendum sem þurfa einstaklingsmiðað nám vegna fötlunar og sértækra námsörðugleika. Námið er ætlað að veita nemendum góða, almenna undirstöðuþekkingu með áherslu á undirbúning fyrir lífið, atvinnuþátttöku og/eða frekara nám. Áhersla er á að styrkja náms-, starfs, og félagslega stöðu nemenda ásamt samskiptahæfni og sjálfstrausti.
Námið er einstaklingsmiðað og aðlagað að hverjum og einum, þannig geta áherslur og þátttaka í áföngum verið mismunandi á námstímabilinu.

                            Kjarni 169 einingar
Íslenska 1AL05 1LD05 1AF05 1YL05 1GÍ05 1TJ05 1LK05 1HÁ05
Stærðfræði
1GS05
1GB05 1BM05 1EF05        
Enska
1LR05 1HE05 1OÁ05 1LM05        
Lífsleikni 1ÉS03 1HS03 1JS03 1KF03 1FÉ03 1VE03 1KY03  
Heilsuefling 1ST03 1ST03 1ST03 1ST03Félagsfærni 1FS03 1FE03 1FH03          
Upplýsinga-og tölvutækni 1RN03 1VL03 1MM03          
Landafræði 1LÍ03 1NH03            
Náttúruvísindi 1PD03 1EE03  1NA03          
Matreiðsla 1MA03  1HS03            
Saga  1SÍ03              
Starfsfræðsla  1SA03 1JV03  1RS03 1NS03        


             
Val 71 eining Í frjálsu áfangavali eru þeir valáfangar sem eru í boði á starfsbraut.

Nemendur velja valáfanga brautarinnar og annað námsframboð skólans

eftir því sem við á.

Fjöldi áfanga og einingafjöldi sem nemendur velja er einstaklingsbundinn. 

Markmiðið er að bjóða nemendum upp á fjölbreytt og einstaklingsmiðað nám.

Nám á starfsbraut skiptist í kjarna og frjálst val í samræmi við áherslur á öðrum brautum skólans. Í kjarna eru skylduáfangar brautarinnar. Valáfanga taka nemendur jafnt og þétt í náminu samhliða kjarnaáföngum. 
Áhersluþættir valáfanga eru: Heilsuefling og lífsstíll, upplýsinga - og tölvutækni og skapandi greinar.
Nemendur á starfsbraut geta jafnframt valið að stunda nám í áföngum á öðrum brautum skólans með eða án aðstoðar stuðningsfulltrúa. 
 
Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að
 
 • þekkja og nýta eigin styrkleika
 • sjálfstæðrar ákvarðanatöku og frumkvæðis
 • styrkja eigin sjálfsmynd
 • tjá eigin skoðanir og líðan
 • geta átt jákvæð og uppbyggileg samskipti og samstarf við annað fólk
 • taka sjálfstæðar ákvarðanir varðandi eigin framtíð
 • nýta sér læsi í víðu samhengi
 • nota þekkingu sína og færni við lausn fjölbreyttra verkefna í lífi og starfi
 • virða fjölbreytileika mannlífsins og sjónarmið annarra
 • njóta umhverfisins, virða það og nýta á skynsamlegan hátt
 • lesa í og/eða nýta sér mismunandi upplýsingar í umhverfinu og á samfélagsmiðlum
 • vera þátttakandi á vinnumarkað að námi loknu
 • taka virkan þátt í lýðræðisþjóðfélagi