Undirbúningsnám

Undirbúningsnám

Undirbúningsnám er fyrir nemendur sem uppfylla ekki inntökuskilyrði á stúdentsbrautir skólans. Nemandi tekur undirbúningsáfanga í því / þeim fögum sem námsárangri er ábótavant en stundar nám í almennum áföngum í öðrum greinum. Áfangaval nemanda að öðru leyti er byggt á þeim markmiðum sem nemandinn setur sér um framhaldið.
Hann hefur val um að:
  • ljúka skilgreindu námi á 1. og 2. hæfniþrepi og útskrifast með framhaldsskólapróf, 
  • ljúka bóklegum hluta starfsnáms og halda því næst í verknámsskóla,
  • ná viðmiðum inn á stúdentsbraut og hefja nám á henni.
Áhersla er lögð á að bæta undirstöðu nemenda í almennum bóklegum kjarnagreinum. Nemendur velja einnig áfanga í greinum sem hæfa áhugasviði þeirra. Skólinn leitast við að bjóða upp á fjölbreytta áfanga fyrir þennan nemendahóp. 

Skipulag náms á 1. þrepi miðað við grunnskólaeinkunnir

 

1. hæfniþrep

2. hæfniþrep

 

Námsgrein

D

C og C+

B, B+ og A

 

Íslenska

1UB05

1MR05

2HU05

Stærðfræði

1UA05

1UB05

1AR05

2HG05

Enska

1GM05

1MF05

2HF05

 

D og C

C+

B, B+ og A

 

Danska

1GR05

1TO05

2FD05