Undirbúningsnám

Undirbúningsnám

Undirbúningsnám er fyrir nemendur sem uppfylla ekki inntökuskilyrði á stúdentsbrautir skólans. Nemandi tekur undirbúningsáfanga í því / þeim fögum sem námsárangri er ábótavant en stundar nám í almennum áföngum í öðrum greinum. Áfangaval nemanda að öðru leyti er byggt á þeim markmiðum sem nemandinn setur sér um framhaldið.
Hann hefur val um að:
  • ljúka skilgreindu námi á 1. og 2. hæfniþrepi og útskrifast með framhaldsskólapróf, 
  • ljúka bóklegum hluta starfsnáms og halda því næst í verknámsskóla,
  • ná viðmiðum inn á stúdentsbraut og hefja nám á henni.
Áhersla er lögð á að bæta undirstöðu nemenda í almennum bóklegum kjarnagreinum. Nemendur velja einnig áfanga í greinum sem hæfa áhugasviði þeirra. Skólinn leitast við að bjóða upp á fjölbreytta áfanga fyrir þennan nemendahóp. 

Skipulag náms á 1. þrepi miðað við grunnskólaeinkunnir

 Námsgrein  1. hæfniþrep  2.hæfniþrep
               D  C og C+  B, B+ og A
 Íslenska  1UB05 1MR05  2HU05 
 Stærðfræði  1UA05
 1UB05 1AR05
2HG05
 Enska   1GM05 1MF05 2HF05
   D og C  C+  B, B+ og A
 Danska  1GR05
 1TO05  2FD05