ÍSLE1UB05

ÍSLE 1UB05 - Undirbúningur

Viðfangsefni: Málfræði, stafsetning, bókmenntir og ritun.
Lýsing: Í þessum foráfanga er áhersla lögð á að nemandi öðlist færni í þeim málfræði- stafsetninga- og ritunarþáttum sem  gerð er krafa um við lok grunnskóla.
Forkröfur: Engar

 

Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • helstu undirstöðuatriðum í stafsetningu (viðmið lok 10. bekkjar)
 • helstu undirstöðuatriðum í málfræði (viðmið lok 10. bekkjar)
 • helstu undirstöðuatriðum í ritun lengri texta (viðmið lok 10. bekkjar)
 
Leikniviðmið:  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • flytja mál sitt skýrt og áheyrilega og geta tileinkað sér viðeigandi talhraða og fas
 • geta gert sér grein fyrir eðli góðrar framsagnar og framburðar
 • hlusta, taka eftir og nýta sér upplýsingar í töluðu máli til fróðleiks og skemmtunar
 • fletta upp í handbókum, orðasöfnum og rafrænum orðabönkum
 • greina aðalatriði í lesnum texta
 
Hæfniviðmið: Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • átta sig á beygingarlegum og merkingalegum einkennum orðflokka
 • geta gert sér grein fyrir hlutverki orðflokka í texta
 • semja stutta texta af ýmsu tagi með viðeigandi málfari