Almennar reglur

Almennar reglur

  1. Nemendur, kennarar og aðrir starfsmenn eiga að mæta stundvíslega til starfa. 
  2. Nemendur og starfsmenn skulu sýna hver öðrum kurteisi og tillitssemi. Kennari er verkstjóri í kennslustund. Það þýðir að fyrirmælum hans ber að hlýða svo að allir þeir sem tímann sækja, geti fengið að njóta kennslunnar í friði. 
  3. Öll meðferð og neysla áfengis, tóbaks og annarra vímuvaldandi efna er bönnuð í húsnæði, á lóð skólans og á vettvangi skólastarfsins. Sama gildir um notkun rafrettna. Þær eru með öllu óheimilar í skólanum. 
  4. Nemendum og kennurum ber að skila kennslustofum snyrtilegum í lok kennslustundar. 
  5. Nemendum og starfsmönnum ber að ganga snyrtilega um húsnæði og lóð skólans og fara vel með húsmuni og tækjabúnað.
  6. Nemendur skulu fara eftir þeim reglum sem hver kennari setur um notkun farsíma og annarra tækja í kennslustundum.
  7. Nemendur bera sjálfir ábyrgð á að kynna sér reglur og starfsáætlanir skólans og kynna sér þær leiðir og möguleika sem þeir hafa til að koma málum sínum á framfæri. 
  8. Nemendur skulu fylgjast reglulega með tilkynningum á Námsneti, vef skólans, auglýsingaskjá og tölvupósti. 
  9. Öllum alvarlegri málum, svo sem sölu, milligöngu eða dreifingu áfengis og ólöglegra fíkniefna er umsvifalaust vísað til lögreglu. Skólaráð ákveður hvort nemanda skuli vísað úr skóla á meðan rannsókn fer fram.

Ef nemandi er staðinn að broti á ofangreindum reglum eru upplýsingar þar um færðar inn í athugasemdir í INNU. Ef viðkomandi nemandi brýtur reglur á sama hátt öðru sinni fær hann boðun um að ræða við stjórnendur sem veita honum tiltal. Foreldrar nemenda undir 18 ára eru upplýstir um málið. Ef um frekari brot verður að ræða kemur brottvikning til athugunar.