Skólasóknarreglur

Skólasóknarreglur

Markmið 
Á öllum vinnustöðum eru í gildi ákveðnar reglur um viðveru.
Sama á við í Flensborgarskólanum. Til þess að ná árangri í námi þarf að stunda námið af kostgæfni og sækja allar kennslustundir eins vel og kostur er.

Skólasókn

 1. Nemendur mæta stundvíslega í allar kennslustundir og próf.
 2. Það telst seinkoma ef nemandi er ekki mættur þegar kennari er búinn að lesa upp.  Fjarvist (F) úr einni kennslustund gildir sem eitt fjarvistarstig, seinkoma gildir hálft fjarvistarstig.
 3. Nemendur bera ábyrgð á eigin mætingu. Þeir geta fylgst með stöðu sinni í Innu og eiga að þekkja þær reglur sem gilda um skólasókn. Ef nemendur vilja gera athugasemdir við fjarvistaskráninguna þá koma þeir athugasemdum innan viku til viðkomandi kennara.
 4. Nemendur eiga að sinna öllum persónulegum erindum sínum utan skólatíma. Sé það ekki unnt og erindið mjög brýnt er nemendum bent á að biðja um leyfi rafrænt í Innu. Aðstoðarskólameistari sér um allar leyfisumsóknir. 

Veikindi

 1. Veikindaforföll skal tilkynna rafrænt í Innu samdægurs (myndskeið til leiðbeiningar). Rafrænar tilkynningar frá foreldrum teljast fullnægjandi og frekari staðfesting er óþörf. Ef nemandi tilkynnir sjálfur veikindi getur foreldri staðfest þau á þar til gerðu eyðublaði eða þau staðfest af lækni.
 2. Ef nemandi gerir grein fyrir öllum veikindaforföllum í samræmi við 7. - 12. grein hér að ofan þá tryggja vottorð að hann fái ekki lægri einkunn en 9 fyrir skólasókn.  


Leyfi

 1.  Hægt er að sækja um leyfi vegna ferðalaga rafrænt á Innu, gegn staðfestingu foreldris/forráðamanns eða umsjónarmanns ferðar, vegna eftirfarandi:
   
 • - Æfingar/leitir á vegum björgunarsveita  
 • - Fjarvera vegna dauðsfalla í nánustu fjölskyldu  
 • - Ferðir/æfingar á vegum landsliða í íþróttum  
 • - Námskeið/námsferðir t.d. á vegum skiptinemasamtaka
 • - Fjölskylduferðir (af sérstöku tilefni). 
 • - Tekið skal fram að ekki eru veitt leyfi vegna skemmtiferða.

Nemendum eru ekki reiknaðar fjarvistir vegna viðurkenndra ferða á vegum skólans.

Kennarar veita ekki leyfi. Öll leyfi eða vottorð eru færð af skrifstofu eða aðstoðarskólameistara.

Undanþágur frá mætingareinkunn

 1. Nemendur með barn á fyrsta ári geta sótt um undanþágu frá mætingareinkunn.  
 2. Nemendur, sem eiga við sjúkdóma að stríða eða búa við aðstæður sem geta haft áhrif á skólasókn þeirra, leggja fram viðeigandi gögn hjá námsráðgjafa eða kennsluráðgjafa við upphaf annar. Skólinn gætir réttar langveikra nemenda og hefur námsráðgjafi milligöngu í slíkum málum af hálfu skólans. Stöðu þeirra þarf að meta með hliðsjón af skólasókn og námsárangri. 
 3. Vera kann að heilsa og aðstæður leyfi það ekki að nemandi sé í fullu námi. Þegar nemandi er mikið fjarverandi vegna veikinda áskilur skólinn sér rétt til meta hvort hægt sé að heimila fullt nám, skert nám eða hvort viðkomandi nemandi taki sér tímabundið eða varanlegt leyfi frá námi við Flensborgarskólann.


Einkunnir fyrir skólasókn

Einkunn er gefin fyrir skólasókn og birtist hún í námsferli nemenda og á útskriftarskírteini. Skólasóknareinkunn er reiknuð á eftirfarandi hátt:


SkólasóknSkólasóknareinkunn
98% - 100%10
95% - 97%9
92% - 94%8
88% - 91%7
83% - 87%6
82% og undirFall - 4

Óviðunandi skólasókn 

 1. Skólasókn nemenda er skoðuð samhliða miðannarmati. Nemendur með mætingaprósentu undir 83% fá formlega áminningu. Ef nemandi bætir ekki mætingu sína á hann ekki áframhaldandi skólavist vísa.  
 2. Nemandi sem fellur á skólasókn lendir ávallt á biðlista og á ekki öruggt sæti í skólanum næstu önn. 

Annað

 • Þrisvar á önn eru fjarvistayfirlit send heim til foreldra/forráðamanna nemenda yngri en 18 ára. Tvisvar til þeirra sem eldri eru. 
 • Nemendur og kennarar geta skotið vafaatriðum til úrskurðar skólameistara.