Bókasafn

Starfsemi safnsins

Gögn á safni 
Bókasafn skólans er á miðhæðinni í Miðhúsi. Bækur, mynddiskar, myndbönd, snældur,  tímarit,  hljóðbækur og úrklippusafn standa nemendum og kennurum til boða.  Útlán eru mest á sviði tungumála, sagnfræði og félagsvísinda en mesta notkun safnsins felst í  lánum á námsbókum innanhúss. Þegar nýnemar hefja nám eru þeir þegar orðnir skráðir lánþegar og þurfa ekki lánþegakort.

Tölvur og netaðgangur
Þráðlaus nettenging er á bókasafninu. Einnig ljósritunarvél. Nemendur eru hvattir til að nota eigin áhöld til skönnunar, t.d. Genius, Camscanner eða Docscanner.

Innkaup bóka og tímarita
Kennarar og nemendur eru hvattir til að koma með tillögur og óskir, bæði varðandi starfsemina og innkaup. Stefna safnsins er að öllu jöfnu að setja í forgang bókmenntir, félagsfræði, tungumál, raungreinar og sagnfræði. Öll innkaup verða að vera í samráði við forstöðumann safnsins: bg@flensborg.is.

Lesaðstaða 
Nemendur hafa aðgang að lesaðstöðu inni á safninu sjálfu, í einangraðri lesstofu og hópvinnuherbergi.

Flokkunarkerfi 
Safnkosturinn er flokkaður samkvæmt Dewey flokkunarkerfinu sem er alþjóðlegt. Kerfið skiptist í 10 efnisflokka sem hillurnar eru merktar með.

000 Rit almenns efnis
100 Heimspeki og sálfræði
200 Trúarbrögð
300 Samfélagsgreinar
400 Tungumál
500 Raunvísindi
600 Tækni, framleiðsla, iðnaður
700 Listir, skemmtanir, íþróttir
800 Bókmenntir
900 Saga, landafræði, ævisögur
Kerfið greinist síðan í tugi, einingar og brot, allt eftir því hversu sértækt efni bókarinnar er.

Röðun í hillur
Á kjalmiða bókanna stendur flokkunartalan og síðan fyrir neðan þrír fyrstu stafirnir úr nafni höfundar eða úr titli ef höfund vantar. Bókunum er raðað eftir flokkunartölu: 

102 170 290 323 410 510
Wil Mar Som Agu Len Han
Innan hverrar flokkunartölu er síðan raðar eftir t.d. höfundi:

813 813 813 813 813 813
Auð Bja Dan Ein Fin Guð
 
Heimildir

Almennar leiðbeiningar um efnisleit á internetinu og á safninu í sambandi við verkefnavinnu eins og ritgerðir eða annað.

Leiðbeiningar um uppsetningu og notkun heimilda í ritgerðum og verkefnum má finna hér á heimasíðunn: Námið - Fagsíður - Heimildavinna. Nemendum er auk þess eindregið bent á að leita eftir upplýsingum um reglur varðandi notkun heimilda og gerð heimildalista hjá viðkomandi kennurum. Að öðru leyti er vísað í kennsluvef um upplýsingalæsi http://www.upplysing.is/upplysingalaesi/ ásamt upplýsingum um höfundaréttarlögin www.fjolis.is, en sjálf lögin má skoða í lagasafni Alþingis www.althingi.is/lagas/nuna/1972073.html.

Internetið

Fyrst er að afmarka ritgerðarefnið og finna góð leitarorð.
Hér þarf að ákveða hvaða nafn, hugtak eða hugtök standa upp úr, hvernig þau eru t.d. á ensku ef einnig á að nota ensku og hvernig þau passa sem leitarorð. Hér þarf að miða á umfang ritgerðarefnis til að hafa það hvorki of umfangsmikið né of þröngt. Gott er að hafa grundvallarvitneskju um efnið sem leiðarvísi, þ.e. að byrja á því að slá upp í alfræðiriti auk orðabókar.
 
Leitarorðin og samsetning þeirra er afar mikilvæg.
Notið efnisorðalykil og þau hjálpartæki sem boðið er upp á þar sem þau bjóðast. Kynnið ykkur þær leitaraðferðir sem hugsanlega er boðið upp á og fylgja á ýmsum vefsíðum. Sem dæmi má nefna að hægt er að leita í Gegni á fjórar mismunandi vegu (leit, ítarleit, flettileit og skipanaleit). Ólíkir leitarstrengir henta misjafnlega eftir stöðum. Ekki gefast upp þó að ekkert gangi í fyrstu tilraun. Reynið nokkrar ólíkar leiðir og / eða leitarorð áður en þig dragið ályktun um hvað sé til.
 
Notið OG, EÐA og EKKI þegar þess gefst kostur eða á ensku:
 
AND: Þrengir leit, leitar aðeins að efni þar sem að bæði orðin sem standa fyrir og eftir AND koma fyrir.
Dæmi: France AND Revolution (á ekki við í öllum tilfellum, stundum nægir að hafa bil á milli orða).
  
OR: Víkkar leit, stundum notað á milli samheita eða svipaðra hugtaka.
Dæmi: Revolution OR Civil war.
  
NOT: Þrengir leit, beðið er um ákveðið efni en ekki í sambandi við eitthvað ákveðið annað.
Dæmi: Revolution NOT France.
  
"Gæsalappir" : Þegar orð eru látin standa saman innan gæsalappa er aðeins leitað að þeim saman og í þeirri röð sem þau standa.
Dæmi: "French Revolution"
  
Trunkering*: Það er upplagt að nota trunkeringu, þ.e. stjörnu, ef ekki er munað í fljótu bragði hvernig orðið er rétt skrifað í endann eða ef það gæti hugsanlega líka staðið í fleirtölu og haft ólíkar endingar.
Dæmi: Revol*.
 
Þá er að ákveða hvar á að leita.
  
Hér eru margrar ólíkar leiðir sem að henta misvel, en það fer nokkuð eftir því hvers eðlis efnið er, innlent/erlent, nýtt/gamalt, sértækt/almennt o.s.frv. Faggáttir, t.a.m. í gegnum hvar.is eða gegnir.is, e.t.v aðrar fagsíður í gegnum stofnanir og félög, dagblaðagreinar og leitarvélar eins og t.d. Google, Fast eða Alta Vista. Það þarf að hafa í huga að upplýsingarnar finnast í ýmsum formum, það eru bækur, greinar, lokaritgerðir og vefsíður svo nokkuð sé nefnt. Einnig þarf að halda til haga öllum þeim stöðum (vefsíðum) þar sem upplýsingarnar finnast fyrir heimildaskrá.
  
Þá er að tína úr það sem við fyrstu sýn hentar og setja í "bookmarks" eða prenta út, þ.e. safna því sem að finnst.
  
Ekki vera að streða við heimildir sem eru ekki á þínu "akademíska" stigi, þ.e. ekki reyna að nota efnivið sem frekar ætti heima í doktorsritgerðarsmíð.
  
Ath. skiptingu í undir- og yfirflokka. Ef þú lendir á faggátt sem þú átt von á að geta notað en sérð ekki nafnið eða orðið (t.d. history) nein staðar á síðunni til að klikka á, reyndu þá víðara heiti (t.d. Arts and Humanities).
 
Leggðu mat á gæði og áreiðanleika þeirra vefsíðna sem þú finnur.
  
Taktu eftir:
Aldri og viðhaldi vefsíðunar. Varist margra ára eða áratuga upplýsingar sem hugsanlega hafa úreldst, e.t.v. vegna nýrra rannsóknarniðurstaðna. Þetta á þó meira við í raunvísindunum.
Eru skrifin málefnaleg, hlutdræg, ítarleg? Eru upplýsingarnar byggðar á hugsanlega hlutdrægum tilfinningum og skoðunum eða liggur aðeins faglegt mat að bak.
Er höfundar getið og ef svo er hvaða menntun/starf hefur viðkomandi ? Vill einhver gangast við upplýsingunum og ef upp- runa þeirra er að finna hjá fagmanni eða í vísindalegu umhverfi hljóta þær að vera nokkuð áreiðanlegar.
Hvers eðlis er vefsíðan, hvaðan kemur hún og hver hýsir hana ? Ef hýsillinn er menntastofnun eða rannsóknarstofnun eru litlar líkur á að upplýsingarnar séu litaðar af gróðrasjónarmiði. Hagsmunir fyrirtækja geta hins vegar haft áhrif á þær upplýsingar sem þau láta í té þó að oft megi finna ýmislegt gagnlegt, t.a.m. aðra tengla á vefsíðum þeirra..
 
Yfirlit yfir heimildir. 
  
Athuga þarf hvaða, hvernig, hversu mikið og hvort það sem safnast hefur passar við efnistök væntanlegrar ritgerðar. Byrjaðu ekki strax að skrifa. Flestum gefst vel að lesa u.þ.b. 10 síður eða svo til að fá góða yfirsýn yfir efnið. Vertu jafnvel viðbúin því að vilja fá leyfi til að breyta aðeins til í efnisvali eða áherslum í þeim þegar þú ert búin að kynna þér heimildir.
 
Best væri að æfa sig og gefa sér góðan tíma til að kynna sér almennt leitir á netinu. 
  
Kennsluvefur í upplýsingalæsi: http://www.upplysing.is/upplysingalaesi/ 

Hér eru nokkrar góðar leiðbeiningar um almenna leit á netinu: 
www.lib.berkeley.edu/teachinglib/guides/internet/strategies.html 
http://www.library.umass.edu/instruction/students/
Tenglar - upplýsingavefir á internetinu

Hér eru tilvísanir í valda upplýsingavefi, bæði í almenna gagnavefi og eins eftir efnisflokkum.

Rafbækur í opnum aðgangi

Almennar upplýsingar
| Uppsláttarrit | Almennt þverfaglegt | Dægurmál | Fjölmiðlar | Gagnlegar slóðir | Menning | Orðabækur |

Efnisflokkar
| Eðlis- og efnafræði | Félagsfræði | Fjölmiðlafræði | Hagfræði | Heimspeki | Hönnun og listir | Íþróttir | Íslenskar bókmenntir og bragfræði | Íslenskt samfélag | Jarðfræði | Kvikmyndafræði | Landafræði | Líffræði - lífvísindi | Lífsleikni og heilsa | Ljósmyndun | Mannréttindi | Saga | Sálfræði | Stærðfræði | Stjörnufræði | Tónlist | Trúarbrögð | Vistfræði | Útivist | Þjóðfræði | Ævisögur og ævisagnasöfn  |

 Rafbækur í opnum aðgangi

Ástralskar rafbækur http://e-book.com.au/morefreebooks/freeozbooks.htm
Bækur, tímarit, útgáfa http://www.free-ebooks.net/
Að finna gjaldfrjálsar 
http://www.pcrx.com/resource_center/how-do-find-free-audio-books-online.html
Rafbókavefurinn http://rafbokavefur.is
Bibliomania http://www.bibliomania.com/
Project Gutenberg http://www.gutenberg.org/
Classic Literature Library http://www.classic-literature.co.uk/
askSam eBooks & Databases http://www.asksam.com/ebooks/
Literature.org http://www.literature.org/

Almennar upplýsingar 
Uppsláttarrit

Bartleby http://www.bartleby.com/65  
Britannica www.Britannica.com
Brittanica Academic http://www.britannica.com/?cameFromBol=true
Britannica, skólaútgáfan http://school.eb.co.uk/
Dictionary.Com http://dictionary.reference.com
Dönsk alfræði www.leksikon.org 
Libraryspot http://libraryspot.com/encyclopedias.htm
Meriam-Webster http://www.m-w.com/netdict.htm
Onelook http://www.onelook.com
Smithsonian http://www.si.edu 
WWW Virtual Libr. http://vlib.org/  
Almennar / þverfaglegar faggáttir

Fræðandi stuttmyndir www.unplugthetv.com
Gegnir www.leitir.is
Hvar.is. Proquest5000, íslensk og erlend gagnasöfn o.fl. www.hvar.is 
Greinar www.timarit.is
Vísinda- og fræðsluefnissafn Lsp. http://hirsla.lsh.is/lsh
Lokaritgerðir og rannsóknarrit7 háskóla www.skemman.is 
ThinkQuest http://www.thinkquest.org/en/ 
Háskólabókasafn www.bok.hi.is 
Open Access Journals. Gjaldfrjálsar fræðigreinar.  http://www.doaj.org 
Open culture, fræðsla/menning/rafbækur www.openculture.com 
E- Journals, fjölbreytt efni (leynir á sér) http://www.e-journals.org
Gjaldfrjálsar greinar frá Hot Neuron http://www.magportal.com
Internet Public Library http://www.ipl.org 
Khanakademy, gjaldfrjáls gott efni www.khanacademy.com
Leitarvél www.scholar.google.com 
Vísindavefurinn  www.visindavefur.hi.is 
Dönsk upplýsingaþjónusta  www.biblioteksvagten.dk
Dægurmál - þjóðfélagsumræða

Aldeilis: rannsóknir og ítarefni http://www.aldeilis.net 
Kistan  www.kistan.is 
Málefni www.malefni.com 
Múrinn www.murinn.is 
Skoðanir http://www.skodun.is 
Fjölmiðlar, nokkrir erlendir og fréttaljósmyndun

Aljazeera http://english.aljazeera.net 
CNN www.cnn.com 
Dagblöð og tímarit http://newslink.org 
Fjölmörg dagblöð www.onlinenewspaper.com 
Le Monde http://mondediplo.com 
Natinal Public Radio  http://www.npr.org 
Politiken www.politiken.dk 
Fréttaljósmyndun http://www.photojournalism.org 
Fréttaljósmyndun http://www.americanphotojournalist.com 
Fréttaljósmyndun www.pressphoto.com
Gagnlegar slóðir

Almanak þjóðvinafélagsins http://almanak.hi.is/
Alþjóðaskrifstofa háskóla. www.ask.hi.is 
Blindrabókasafnið www.bbi.is 
Flóðatöflur http://tides.mobilegeographics.com/
Hagstofan www.hagstofa.is 
Ísl. iðnaður o.fl. www.idan.is
Nám erlendis www.sine.is 
Rithringurinn www.rithringur.is 
Skiptinemasamtök www.afs.is 
Starfsnám/einkaleyfi, o.fl. www.impra.is 
Evrópa fyrir unga http://www.eurodesk.org
Menning - leikhús og söfn

Árbæjarsafnið  www.arbaejarsafn.is 
Borgarleikhúsið  www.borgarleikhus.is 
Íslenska óperan www.opera.is 
Leikfélag Akureyrar  www.leikfelag.is 
Iðnó  www.idno.is 
Listasafn Íslands www.listasafn.is 
Listasafn Reykjavíkur  www.listasafnreykjavikur.is
Myndlist Listasafn Rvk http://safneign.listasafnreykjavikur.is/ 
Þjóðleikhúsið  www.leikhusid.is 
Þjóðminjasafnið  www.natmus.is 
Orðabækur og tungumál

Ordabok.is http://www.ordabok.is/ 
Snara www.snara.is
Google þýðingar http://translate.google.com/
Ensk heiti í hug- og raunvís. http://www.webref.org 
Enska, þýðingarleikur www.freerice.com
Wikiorðabók http://is.wiktionary.org/wiki/
Word reference, fjöltyngi www.wordreference.com 
Ensk samheit og tilvitnanir www.yourdictionary.com 
Tungumálatorgið http://tungumalatorg.is/ 
Evrópsk fjöltyngiorðabók http://ww2.logosdictionary.eu 
Norræn orðasöfn http://nordnam.wordpress.com/tungumal/ordasofn
Efnisflokkar

Eðlis- og efnafræði

American Inst. of Physics http://www.aip.org 
Atomic physics http://plasma-gate.weizmann.ac.il/API.html 
Chemical Elements http://www.chemicalelements.com 
Gjaldfrjálsar efnafræðigreinar http://abc-chemistry.org/
Orðabók í efnafræði http://environmentalchemistry.com/yogi/chemistry/dictionary
Scienceworld http://scienceworld.wolfram.com/physics
Félagsfræði

Alþjóðasetur www.ahus.is 
Ábyrgir feður http://abyrgirfedur.is 
Barnaheill www.barnaheill.is 
Fjölmenning http://www.ki.is/?PageID=1701 
Fjölmenningarsetrið http://www.mcc.is/ 
Flóttamenn http://www.flotti.org/againstallodds/index.html
Hjálparstarf kirkjunnar www.help.is 
Kvennafræði www.kvennaslodir.is 
Lagasafn, orðaleit http://www.althingi.is/vefur/lagasafn.html 
Rauði krossinn www.redcross.is 
Sálrænn stuðnungur http://www.raudikrossinn.is/efbara
Sorg og sorgarviðbrögð www.missir.is 
Sjálfboðastörf í þróunarlöndum www.visionsinaction.org 
Anti-slavery http://www.antislavery.org/english/
Doc. Edu. Res., heimildamyndir www.der.org 
Hungersite www.thehungersite.com 
Intercultural Iceland http://ici.is/
Miðstöð sjálfboðaliða http://www.icva.ch 
NetAid gegn fátækt www.NetAid.org 
Orðabók, félagsfræði http://bitbucket.icaap.org/dict.pl
Sociosite www.sociosite.net 
Fjölmiðlafræði og nokkrir erlendir fjölmiðlar

Dagblöð og tímarit http://newslink.org 
Fjölmörg dagblöð www.onlinenewspaper.com 
Blaðamannafélagið www.press.is
Fjölmiðlarýni http://www.journalism.org/
Aljazeera  http://english.aljazeera.net 
British Broadcasting Corp.  www.bbc.com 
National Public Radio http://www.npr.org 
Norræn fjölm.  http://www.norden.org/is/um-nordurloend/norraenir-fjoelmidlar 
Hagfræði

Enc. of Law/Economics  http://encyclo.findlaw.com 
Institute for Int. Econom.  www.iie.com 
Lagasafn, orðaleit http://www.althingi.is/vefur/lagasafn.html
Hagfræðistofnun HÍ http://hhi.hi.is/ 
Seðlabankinn http://www.sedlabanki.is/
Heimspeki

Heimspekivefurinn https://heimspeki.hi.is/ 
Encyclopedia of philos  http://plato.stanford.edu 
Guide to philosophy  http://www.earlham.edu/~peters/philinks.htm 
Internet Enc. of Philosophy http://www.iep.utm.edu/  breytt netfang
 
Hönnun og listir

Íslenskt art.is  www.art.is 
Handverk og hönnun http://www.handverkoghonnun.is/ 
Hönnunarsafnið http://www.honnunarsafn.is/
SÍM í Artóteki http://www.sim.is/Index/Islenska/Artotek/ 
Listasaga o. fl  www.artlex.com 
Tónlist og menninararfur http://www.ismus.is/
Uppl.miðstöð, listamenn http://www.umm.is 
Art History Resources  http://witcombe.sbc.edu/ARTHLinks.html 
Artcyclopedia  http://www.artcyclopedia.com
Groveart  http://www.groveart.com/index.html 
World Wide Art  www.wwar.com
 Íslenskar bókmenntir og bragfræði

Barna- og unglingabækur http://www.ismennt.is/vefir/barnung/
Bókmenntavefurinn  www.bokmenntir.is 
Ljóðasetur Íslands http://ljodasetur.123.is/ 
Druslubækur/doðrantar http://bokvit.blogspot.com/ 
Brennu-Njáls saga  http://www.snerpa.is/net/isl/njala.htm 
Davíð Stefánsson  http://www.skaldhus.akureyri.is/ds1.html 
Gunnar Gunnarsson http://www.skriduklaustur.is/index.php/is/skaldid 
Halldór laxness, safn http://www.gljufrasteinn.is/ 
Handrit, skönnuð http://handrit.is/ 
Hið Ísl. glæpafélag http://www2.fa.is/krimi/log.html 
Íslenska f. útlendinga http://icelandiconline.is 
Jóhannes úr Kötlum http://notendur.centrum.is/sjbokband/joh.html/ 
Jónas Hallgrímsson/Lhs. http://www.jonashallgrimsson.is 
Jónas Hallgr. á ensku  http://www.library.wisc.edu/etext/Jonas
Kistan,  http://kistan.is 
Passíusálmarnir  http://servefir.ruv.is/passiusalmar 
Nonnahús http://www.nonni.is/ 
Þórbergur Þórðarson  www.thorbergur.is
 Íslenskt samfélag

Alþingi Íslendinga  http://althingi.is 
Upplýsingagátt Þjóðskráar http://www.island.is/forsida 
Upplýsingagáttin  http://www.attavitinn.is/ 
Alþýðusamband Ísl. http://asi.is/ 
Ríki og bær, launþegasamtök http://www.bsrb.is/
Bandalag háskólamanna http://www.bhm.is/
Kennarasambandið http://ki.is/ 
Íslensk sveitafélög http://www.samband.is/
Öryrkjabandalgið http://www.obi.is/ 
Samtökin 78 http://www.samtokin78.is/ 
Fjölmenningarsetur http://www.mcc.is/fjolmenning/ 
Ráðuneytin   http://www.stjornarrad.is/ 
Hagstofan http://hagstofan.is/
Landfræðilegar ísl. upplýsingar http://www.landakort.is/ 
Kort Landmælinga Ísl. www.lmi.is/
Íþróttir

Olympíuleikarnir http://www.olympic.org/ 
Hlauparar   www.hlaup.is 
Íþróttasanband Ísl. http://isi.is 
 Jarðfræði

Jarðfræðivefurinn http://www1.nams.is/jardfraedi/ 
Jarðeðlisfr  http://hraun.vedur.is/ja 
Landmælingar Ísl., kort  http://www.lmi.is 
Eldfjallaskrá  http://volcano.oregonstate.edu 
Eldfjallavefur http://www.volcanoworld.com 
Norvulk http://www.norvol.hi.is 
Kvikmyndafræði

Bíó www.kvikmyndir.is 
Kvikmyndasafnið www.kvikmyndasafn.is 
Kvikmyndafræði www.cinematography.net/ 
Saga kvikmyndagerðarlistar http://www.precinemahistory.net/ 
Dvolver,  stuttmyndagerð www.dfilm.com 
Filmsite,  www.filmsite.org 
Comedy Central http://www.comedycentral.com/ 
Internet Movie Database  www.imdb.com 
Slamdance,  www.slamdance.com 
Rotten tomatoes http://www.rottentomatoes.com/ 
Kvikmyndaskóli (+tölvuleikjagerð) http://www.globalcinematography.com/
Landafræði

Fræðsluvefur SÞ www.globalis.is
Fræðsluvefur SÞ/CyberSchoolBus   http://cyberschoolbus.un.org 
European source online   http://www.europeansources.info
Search Europa / ESB  http://searcheuropa.eu 
CIA Fact Book  www.cia.gov/cia/publications/factbook 
Libraryspot  http://www.libraryspot.com/countries 
National Geography  www.nationalgeographic.org 
OECD  www.oecd.org 
Sameinuðu þjóðirnar  http://www.un.org 
World Fact Book  http://www.worldfactbook.com 
World Statesmen http://www.worldstatesmen.org
Landafræði http://www.lib.utexas.edu/maps/
Ljósmyndun

Foto8 http://www.foto8.com/live/ 
Fréttaljósmyndun http://www.pressphoto.be/
Fréttaljósmyndun http://www.photojournalism.org 
VII http://newdev.viiphoto.com/
Magnum http://www.magnumphotos.com/ 
Ljósmyndasafn Íslands http://www.ljosmyndasafnislands.is/ 
Ljósmyndasafn Rvk http://www.ljosmyndasafnreykjavikur.is/ 
Blaðaljosmyndar http://pressphoto.is / 
Líffræði - lífvísindi

Erfðafr. Ísl. erfðagreining  http://www.decode.is/fraedsla/
Náttúrufræðistofnun Íslands  www.ni.is 
Náttúruvernd  http://ust.is 
Life Science Dictionary  http://biotech.icmb.utexas.edu/pages/dictionary.html 
Heimasíða Globe  http://www.globe.gov/globe_flash.html
 Lífsleikni og heilsa

Fíkniforvarnir www.fíkn.is
Geðheilsa http://umhuga.is
Geðhjálp www.gedhjalp.is
Geðspeki http://ged.hi.is/
Heilbrigðisvefur www.doktor.is
Heilbrigðisvísindabókasafn http://bokasafn.landspitali.is
Heilsuvernd www.heilsuvernd.is
Hjartavernd www.hjarta.is
Húðlæknastöðin http://www.hudlaeknastodin.is
Krabbameinsfélagið http://www.krabb.is
Landlæknir www.landlaeknir.is
Manneldisráð www.manneldi.is
Sálfræðivefurinn www.persona.is
SÁÁ www.saa.is
Mannréttindi - flóttamenn

Mannréttindaskrifstofa Íslands http://www.humanrights.is/
Flóttamannahjálp SÞ http://www.unhcr.org 
Fóttamenn  http://www.refugeesinternational.org 
Human Rights Watch http://www.hrw.org 
Mannréttindi  http://www.derechos.org 
Staða mannréttinda SÞ http://www.un.org/rights/HRToday 
Saga - sjá einnig ævisögur

The History page  www.scholiast.org/history
BBC  www.bbc.co.uk/history 
Besthistorysites  www.besthistorysites.net 
Spartacus educational  http://www.spartacus.schoolnet.co.uk 
For Historians  http://www.historyguide.org/resources.html 
Fordham  www.fordham.edu/halsall 
Hyperhistory  http://www.hyperhistory.com 
Kvennasögusafnið http://kvennasogusafn.is/ 
Miðstöð munnlegrar sögu http://munnlegsaga.is/ 
Rómarvefur  http://romarvefurinn.is/ 
Sögukort http://www.lib.utexas.edu/maps/ 
Söguleg Íslandskort http://islandskort.is/ 
Söguvefur, breskur -  http://www.schoolhistory.co.uk/ 
Söguvefur,  breskur  http://www.pbs.org/neighborhoods/history/ 
Öldin okkar - vefur um 20. Öld  http://www.pbs.org/wgbh/peoplescentury/
Sálfræði

Geðrækt  www.ged.hi.is
Persóna.is  www.persona.is 
Ný dögun  www.sorg.is 
Alhliða geðheilsuvefur  www.mentalhealth.com 
Encyclopedia of psychology  http://www.psychology.org 
Meðferðir, heilkenni, tenglasafn  http://www.enterthefreudianslip.com 
Stærðfræði

Stærðfræðistofa raunvísindastofnunar http://www.raunvis.hi.is/Staerdfr/Staerdfr.html 
DailyMath  http://www.learner.org/exhibits/dailymath 
Stærðfr., tövlufr., tenglasöfn  http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/ 
Mathguide  http://www.mathguide.com
Stjörnufræði

Stjörnuskoðun  www.stjornuskodun.is 
Geimurinn http://www.geimurinn.is/
European Southern Observatory http://www.eso.org/public/iceland/
Spaceplace   http://spaceplace.nasa.gov/ 
The Nine Planets http://www.nineplanets.org
Exploratorium http://www.exploratorium.edu/ 
Tónlist

Íslensk tónlist  http://www.musik.is 
Íslenski tónlistarvefurinn  www.tonlist.is 
Músik.is - Nám og kennsla  http://www.musik.is/Nok/nok.html 
Rafsálmar Kirkjunetsins  http://kirkjan.net/salm/ 
Sinfóníuhljómsveit Íslands  www.sinfonia.is 
Textar  http://www.snerpa.is/allt_hitt/textasafn 
Tónlist í tímans rás  http://www1.nams.is/tonlistarvefur/src 
Baker's Stud. Enc. of Music  http://www.enotes.com/music-encyclopedia 
Encyclopedia of music  http://musicaviva.com/encyclopedia/index.html 
Grove - tónlist  http://www.grovemusic.com 
Libraryspot - tónlist http://www.libraryspot.com/reference/music.htm 
Musika International  http://www.musicanet.org/ 
Old music in England 1790-1820  http://www.jstor.org/pss/3686537 
Online music encyclopedia  http://library.thinkquest.org/10400/html/ 
Original online eartrainer  http://www.ossmann.com/bigears/ 
Oxford music  www.oxfordmusiconline.com
The Renaissance Era http://library.thinkquest.org/15413/history/history-ren-comp.htm
Trúarbrögð

Trúarbrögð http://www.religionfacts.com/ 
Trúarbr. á Schoolnet  http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/religion.htm 
Biblían   www.biblian.is 
Kristni http://gudfraedi.is/ 
Siðmennt  www.sidmennt.is 
Ásatrú  www.asatru.org 
Ásatrú  www.asatru.is 
Búddismi  http://online.sfsu.edu/~rone/Buddhism/Buddhism.htm 
Hindúismi   http://hindunet.org 
Múhameðstrú  http://www.al-islam.org/encyclopedia
Útivist og ferðalög

Ferðafélag Íslands  www.fi.is 
Gönguvefur  www.ganga.is 
Göngu- og reiðleiðir www.ferdalag.is 
Útivist  www.utivist.is 
Vistfræði

Ecology Global network http://www.ecology.com/
Vistfræði www.nattura.is 
Umhverfisstofnun www.ust.is
Eyjafjörður, hafið www.vistey.is 
Ecological Soc.  of Am. http://www.esa.org/esa/
Vistkerfi norðursins http://www.thearctic.is
Loftslag http://www.loftslag 
Endurvinnsla o.fl. www.hringras.is/
Þjóðfræði

Íslensk fræði www.arnastofnun.is 
Galdrasýning á Ströndum  www.vestfirdir.is/galdrasyning 
Ísl. þjóðsögurnar http://www.snerpa.is/net/thjod/thjod.htm 
Goðafræði  norræn/ keltísk/ grísk  http://www.pantheon.org/mythica.html 
Gyðjur www.vanadis.is
Folklore and Mythology http://www.pitt.edu./~dash/folktexts.html
Ævisögur og ævisagnasöfn

Amillionlives  www.amillionlives.net - ekki com
Biographical Dictionary  http://s9.com/biography 
Jón Sigurðson  www.hrafnseyri.is
Konur í mannkynssögunni  www.womeninworldhistory.com 
Libraryspot/ævisögur  http://www.libraryspot.com/biographies 
Listamenn  http://wwar.com/artists