Foreldraráð

Foreldraráð Flensborgarskólans

Markmið félagsins er að:

Efla samstarf milli foreldra og skólans um málefni sem varða velferð, menntun og þroska nemenda.
Vera samráðs- og samstarfsvettvangur foreldra og forráðamanna og veita stjórn skólans og starfsliði aðhald.
Gæta að hagsmunamálum nemenda skólans.
Efla samráð og samstarf milli foreldra og við foreldra.
Vera bakhjarl skólans og stuðla að bættum hag hans.
Miðla upplýsingum um skólastarf við Flensborgaskólann til foreldra og forráðamanna unglinga sem þar stunda nám.

Stjórnina skólaárið 2017-2018 skipa:

Friðleifur K. Friðleifsson
Guðný H. Danivalsdóttir
Hildur Pétursdóttir
Jóhanna Árnadóttir
Jónína Björnsdóttir
Svanhildur Hlöðversdóttir
Thelma Jónsdóttir

Netfang foreldraráðs 
foreldrarad@flensborg.is

Tengiliður starfsmanna við stjórnina
Viðar Ágústsson - vidara@flensborg.is  

Skoðunarmenn reikninga:
Guðlaug M. Ingvarsdóttir
Sigríður Hyldahl Björnsdóttir

Á Facebook:
https://www.facebook.com/flensborg.foreldrarad

Lög foreldraráðs Flensborgarskólans

Lög foreldraráðs Flensborgarskólans lögð fram á stofnufundi félagsins 1.10. 2008 og samþykkt á 1. aðalfundi 4. nóvember 2008. Breyting var gerð á 5. grein á aðalfundi 17. nóv. 2009.

1. grein
Félagið heitir Foreldraráð Flensborgarskólans. Aðsetur þess er í Hafnarfirði.

2. grein
Félagsmenn eru foreldrar og forráðamenn nemenda sem stunda nám við Flensborgarskólann.

3. grein
Markmið félagsins eru að:

Efla samstarf milli foreldra og skólans um málefni sem varða velferð, menntun og þroska nemenda.
Vera samráðs- og samstarfsvettvangur foreldra og forráðamanna og veita stjórn skólans og starfsliði aðhald.
Gæta að hagsmunamálum nemenda skólans.
Efla samráð og samstarf milli foreldra og við foreldra.
Vera bakhjarl skólans og stuðla að bættum hag hans.
Miðla upplýsingum um skólastarf við Flensborgaskólann til foreldra og forráðamanna unglinga sem þar stunda nám.
4. grein
Aðalfundur fer með æðsta vald í málefnum félagsins. Hann skal haldinn eftir skólasetningu á hverju hausti, ekki síðar en 15. október. Aðalfund skal boða bréflega eða með auglýsingu í fjölmiðlum. Til hans skal boðað með að minnsta kosti 7 daga fyrirvara og dagskrá. Aðalfundur er löglegur ef löglega er til hans boðað.  Í atkvæðagreiðslu á aðalfundi ræður einfaldur meirihluti atkvæða. 

Dagskrá aðalfundar skal vera:

Kosning fundarstjóra og fundarritara
Skýrsla stjórnar og endurskoðaðir ársreikningar
Lagabreytingar; Starfsáætlun fyrir næsta ár
Kosning formanns og a.m.k tveggja annarra stjórnarmanna
Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga
Kosning áheyrnarfulltrúa í skólanefnd.
Fundargerð aðalfundar skal send skólameistara Flensborgarskólans.

5. grein
Stjórnarmenn skulu vera sex og kosnir til tveggja ára í senn.  Formaður er kosinn sérstaklega en að öðru leyti skiptir stjórnin sjálf með sér verkum.  Stjórn skal fylgja samþykktum aðalfundar.  Hún skal halda gerðabók þar sem gerð er grein fyrir starfsemi félagsins og stjórnarfundum.

6. grein
Stjórn félagsins er frjálst að taka við styrkjum og beita sér fyrir fjáröflun í þágu félagsins en hún getur ekki innheimt félagsgjöld.

7. grein
Lögum þessum má aðeins breyta á aðalfundi félagsins. Tillögur um lagabreytingar skulu hafa borist stjórn áður en skóli er settur að hausti. Tillögur um lagabreytingar sem bornar eru upp á aðalfundi skulu kynntar í fundarboði.

Lög þessi öðlast gildi 1. október 2008.