Nemendaþjónusta


Náms- og starfsráðgjafar

Við Flensborgarskólann starfa tveir náms- og starfsráðgjafar.

Aðsetur þeirra er á 1. hæð í Hamri. Hægt er að panta tíma með því að koma við á skrifstofum þeirra eða með því að smella hérna

Hlutverk námsráðgjafa Flensborgarskólans er að standa vörð um velferð nemenda og vera málsvari þeirra innan skólans. Nemendur geta leitað til námsráðgjafa í trúnaði. Námsráðgjafar eru til staðar fyrir nemendur og eru tilbúnir til að leiðbeina þeim í öllum þeim málum sem geta haft áhrif á námsframvindu þeirra.

Námsráðgjafi aðstoðar nemendur við að finna sínar eigin lausnir í þeim málum er hamla þeim í námi.

Það er eitt af markmiðum námsráðgjafa að samstarf heimilis og skóla sé sem öflugast þannig að hægt sé að vinna saman að velferð nemenda. 

Námsráðgjafarnir eru til viðtals alla virka daga frá 9:00 til 15:00. Bóka má viðtöl hérna

 

Helga Valtýsdóttir, náms- og starfsráðgjafi

helgav@flensborg.is
            
 Sunna Þórarinsdóttir, náms- og starfsráðgjafi      sunna@flensborg.is   
         

Tímaskipulag

Dagatöl fyrir haustönn 2021, september, október, nóvember og desember.

 Vikuplan


Góð ráð við prófaundirbúning 


Inntökuskilyrði í háskólanám

Finna má inntökuskilyrði og æskileg hæfniviðmið á heimasíðum íslenskra háskóla.

  Háskóli Íslands

  Háskólinn í Reykjavík 

  Háskólinn á Akureyri 

  Háskólinn á Bifröst 

  Listaháskólinn 

  Landbúnaðarháskólinn á Hvanneyri 

  Hólaskóli 

Gagnlegar krækjur

Nám og störf á Íslandi

Iðan (Upplýsingar um nám og störf)

Næsta skref ( upplýsingar um nám og störf)

Nema hvað! (framhaldsskólar með iðn-,verk- og tæknimenntun

Menntagátt (Vefur um menntun og kennsluefni)

Vinnumálastofnun 

Lánasjóður íslenskra námsmanna
Job.is (Atvinnumiðlun)

Námsskrár framhaldsskóla


Nám og störf erlendis

Fara bara (Upplýsingar um nám erlendis)

AUS (Alþjóðleg ungmennaskipti)

AFS skiptinemasamtök (AFS á Íslandi)

Samband íslenskra námsmanna erlendis 

Fulbright (Menntastofnun Íslands og Bandaríkjanna)

Skrifstofa alþjóðasamskipta Háskóla Íslands
Norðurlönd fyrir þig (Að búa á norðulöndum, í námi eða starfi)

Kilroy (Sjálboðaliðastörf erlendis, au-pair, málaskólar og starfsþjálfun)

Europass (Ferilskár, tungumálapassi og starfsmennavegabréf)

Eures, evrópsk vinnumiðlun (Vinnumiðlun í Evrópu)


Námstækni

Hraðlestrarskólinn (Vefur um hraðlestur og hugkort)

VARK (VARK námsstíll)

Námstækni á vef Námsgagnastofnunar
Lesblinda (Upplýsingar fyrir lesblinda)

Evernote (Vefur til að búa til glósur)

Quizlet (Vefur til að búa til glósuspjöld)

Verkefnalausnir (Vefur til að búa til hugkort)

XMind (Ókeypis hugkortavefur á netinu)

IMindMap (ókeypis hugkortavefur á netinu)

https://kennsluradgjof.com/talgerfill/


Stuðningur í námi

Framhaldsskoli.is –(Námsvefur fyrir framhaldsskólanema)


Persónuleg mál og vellíðan

AA samtökin
Al-anon (Al- anon/ Alateen)
Baujan (Sjálfshjálp)
Handbók um hugræna atferlismeðferð (HAM)
Doktor.is 
Persóna.is (Sálfræðivefur)
Rauði krossinn (Sálræn skyndihjálp fyrir unglinga)
Hitt húsið (Menningar- og upplýsingamiðstöð ungs fólks)
Þjóð gegn þunglyndi (Þunglyndi)
Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins
Geðhjálp 
Sjónarhóll (Fyrir sérstök börn til betra lífs)
Adhd samtökin (Athyglisbrestur, ofvirkni og skyldar raskanir)
Stígamót (Aðstoð fyrir fólk sem hefur verið beitt kynferðisofbeldi)
Kvíðameðferðarstöðin (Fræðsla og sálfræðingar)
Foreldrahús, vímulaus æska (Niðurgreiddur tími hjá sálfræðingi og sjálfstyrkingarnámskeið)
Hinsegin frá Ö-A (vefur um kynhneigð, kynvitund og fleira)

Eitt líf - úrræðaleitarvél


Allir nemendur í framhaldsskólum eiga rétt á sálfræðiþjónustu þurfi þeir á henni að halda.

Skólinn er með samstarfssamning við Sálfræðihúsið í Hafnarfirði, Bæjarhrauni 8.

Námsráðgjafar eru tengiliðir milli nemenda og sálfræðinga Sálfræðihússins og aðstoða nemendur við að fá tíma þar.

Skólinn styður nemendur um þrjá viðtalstíma á námstímanum.


Ungmenni 16 ára og eldri geta óskað eftir heilbrigðisþjónustu, þar á meðal viðtali hjá sálfræðingi, án samþykkis forráðamanna.

Nemenda- og kennsluráðgjafi

Rannveig Klara nemenda- og kennsluráðgjafi skólans sér um að halda utan um greiningar og sérúrræði í námi. Skrifstofa hennar er í Brekku, 2. hæð á móti stofu B204

Viðtalstímar Rannveigar eru eftirfarandi:

Mánudaga 10:00-12:00

Þriðjudaga 10:00-12:00

Fimmtudaga 10:00-12:00 

Hægt er að panta tíma í viðtal hérna

 

Hafi nemandi framvísað gögnum sem segja til um t.d. athyglisbrest, ofvirkni, lestrar- eða stærðfræðierfiðleika eða aðra sértæka námserfiðleika, eiga þeir rétt á að sækja um eftirfarandi úrræði í lokaprófum á hverri önn:
-Fámennari stofu.
-Próf þreytt í tölvu. Það gefur nemanda kost á að lita bakgrunn texta, aðlaga stærð leturs o.fl.
-Aðstoð talgervils. Þannig getur nemandi hlustað á upplestur próftextans eins oft og hann kýs.

Afar mikilvægt er að nemendur komi gögnum um greiningu á námsörðugleikum til Rannveigar Klöru, nemenda- og kennsluráðgjafa skólans, strax í upphafi náms. Sótt er um sérúrræði prófa í INNU, allar nánari upplýsingar veitir nemendaþjónusta skólans.

Ef þú stefnir á útskrift á önninni og ert skráður í áfangann VIBS, pantaðu þá tíma hjá námsferilsstjóra hér.